IQhinga loPhuhliso

IQhinga loPhuhliso

Qhubeka ukuphuhlisa nokuvelisa iimveliso ezintsha, qhubekaukuphucula inkqubo yemveliso, ukuqhubeka ukwandisa Cu entshaiqela lestomer.

Development Strategy